Israpport 4/1-2013

Tjena alla glada is åkare!

Vi får börja med att ursäkta för den dåliga uppdateringen på sidan, vi ska försöka bli bättre!

Anledningen till att det tagit så lång tid för isen att bli tjockare, är på grund av den mängden snö som kommit i början av vintern. Men nu efter att det har töat och det nu endast ligger ca en cm snö på sjön hoppas vi på en snabbare frysning.

I övrigt så har isen blivit så pass tjock att vi kan börja ploga med 4-hjulingen. Men på grund av den dåliga kvalitén och de olika lager med snö som bildats i isen bedömer vi det som farligt att beträda isen med bil/större fordon.

Vägen till sjön är fortfarande oplogad och det ligger ett antal fallna träd över vägen. Dessa kommer vi vänta att röja tills vi bedömer isen tillräckligt hållbar.

Så som summering så börjar isen bli tjockare men fortfarande av för dålig kvalite för att beträdas av större fordon, tex. bil.

/Karl Ek
Huddunge Racing

Comments are closed.