Veckans rapport!

Då va det dags för veckans rapport, dock kommer den en dag försent.

Jag vill tyvärr meddela att vi inte hunnit påbörja plogning och utmärkning av banan ännu, det har helt enkelt inte funnits tid.

Dock var vi upp och gjorde lite undersökning av isen vilket gav ett gott resultat.

Isen har inte blivit speciellt tjockare men av bättre kvalité, det man kan se är att det isolerande snölagret som förhindrade fortsatt frysning nedåt nu har försvunnit och kärnis har börjat bildas i det nedre lagret.
Kärnisen är dock ännu bara några centimeter men förfrysningen kommer att öka i tempo då det nu väntas kallare väder och isens olika lager har frusit ihop med varandra.

Den totala istjockleken är i snitt 20-25cm på våra mätplatser, observera att kärnisen som mest bara var 7-8 centimeter.
Givetvis bidrar stöpisen till bärigheten, men bärigheten kan variera kraftigt. Därför väljer vi att mestadels avgöra bärighet med hänsyn till kärnisen.

Så som sammanfattning så bedömer vi att det fortfarande är någon/några veckor kvar tills man säkert kan framföra tyngre fordon.

Inriktningen är att påbörja banarprepp någon gång nästa helg. Jag vill också påminna om att vägen fortfarande är oplogad och oröjd från fallna träd.

MVH
Karl Ek
Huddungeracing

Comments are closed.